شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

آغاز حیات

بگذار که در معرکه بی‌سر گردیم
با لشکر آفتاب برمی‌گردیم
هنگام شهادت است آغاز حیات
«ما را بکشید زنده‌تر می‌گردیم»


ای ننگ به فتنه‌های صد رنگ شما
ای مرگ به زوزۀ بدآهنگ شما
گلگون شده خاک حرم از خون شهید
خون شهدا می‌چکد از چنگ شما