شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

آهنگِ تو

دیدیم میانِ سبزه‌ها رنگ تو را
در جاریِ جویبار، آهنگِ تو را
دریا که به صخره می‌خورَد با هر موج
انگار به سینه می‌زند سنگِ تو را