شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

آهنگ سفر

از حریم کعبه آهنگ سفر داریم ما
مقصدی بالاتر از این در نظر داریم ما

می‌رویم از  کعبه سوی کربلای پُر بلا
اینچنین حُکم از خدای دادگر داریم ما...

از برِ قبر پیمبر گرچه هجرت کرده‌ایم
گوش جان بر گفتۀ خیرالبشر داریم ما

چون خدا خواهد ببیند جسم ما را غرق خون
نِی ز مرگ اندیشه، نِی خوف از خطر داریم ما

دینِ حق گر جُز به قتل ما نگردد جاودان
از سنان و تیغ و پیکان کِی حَذَر داریم ما

تا کنیم اتمام حجّ ناتمام خویش را...
از ازل شورِ شهادت را به سر داریم ما...