شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

اشک غم حسین

این اشک رهایت از دل خاک کند
بالت بدهد راهی افلاک کند
تو اشک غم حسین را پاک نکن
بگذار که این اشک تو را پاک کند