شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

بعد از تو...

...پس رهسپار جادۀ بیت‎الحرام شد
شصت‎وسه سال فرصت دنیا تمام شد

شصت‎وسه سال فرصت دیدار با خدا
دیگر تمام، دورۀ وحی و پیام شد

رو سوی کردگار، از این خاک درگذشت
از جانب خدا به محمد سلام شد

ای برگزیده! پاک! پیام‎آور خدا!
یا مصطفی! پس از از تو جهان در ظلام شد

شب سکه زد به نام خود و ماه را گرفت
خورشید، گم میان سیاهی شام شد

بعد از تو هیچ غصه مگر رفت از دلی؟
بعد از تو هیچ درد مگر التیام شد؟

بیداد رخ نمود ز تاریک‎غار خود
اکنون که تیغ دادگری در نیام شد

بعد از تو منبر تو به ‎دست بتان فتاد
بعد از تو خاک بر سر رکن و مقام شد

شد فرقه فرقه اُمّت تو، فتنه تازه گشت
دین تو واژگون و حلالت حرام شد

مهجور شد کتاب خدا بعد رفتنت
بعد از تو، اهل‌بیت تو بی‎احترام شد

بعد از تو خاندان خدا شد اسیر کفر
بعد از تو خاندان علی قتل‌عام شد...

نفرین بر آن گروه که با جهل خویشتن
فصلی برای غربت خیرالانام شد

زین‎پیش اگرچه بر سر این قوم ناخلف
نفرین انبیای سلف، انتقام شد

تنها محمد است که نفرینشان نکرد
زین‎رو محمد است که حسن ختام شد

پس چشم بست و از سر تقصیرشان گذشت
پس رهسپار جادۀ بیت‎الحرام شد