شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

بوی چادر زهرا

شکر خدا دعای سحرها گرفته است
دست مرا کرامت آقا گرفته است

شکر خدا که چشم همیشه حسینی‌ام
اشکی برای روز مبادا گرفته است

بالِ فرشته است برای تبرکش
اطراف چشم‌های ترم را گرفته است

اینجا حسینیه‌ست ملائک نشسته‌اند
جبریل هم برای خودش جا گرفته است

این دستمال گریۀ ماه محرمم
امروز بوی چادر زهرا گرفته است...