شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

بیدار نبود...

بیزارم از آن حنجره کو زارت خواند
چون لاله عزیز بودی و خوارت خواند
پیغام تو ورد سبز بیداران است
بیدار نبود آن‌که بیمارت خواند