شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

خاک روشن

جاری‌ست در زلالی این دشت آسمان
با این حساب سهم زمین «هشت آسمان»

اینجا پرنده‌های زیادی رها شدند
باید خطاب کرد به این دشت: «آسمان!»

دشتی که در قدم قدم خاک روشنش
دنبال رد پای خدا گشت آسمان

در پیشواز آن همه پرواز بارها
تا این دیار آمد و برگشت آسمان

ای دشت بر غروب تو سوگند لحظه‌ای
از خون کشتگان تو نگذشت آسمان