شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

روشنگر راه

در چاه عدم دو هم‌قدم افتادند
با هم به سیه‌چال ستم افتادند
روشنگر راه شد، شکافندۀ علم
روزی که «دو شب»‌ به جان هم افتادند