سوخته

ای «در» تو عجب معرفت آموخته‌ای
یک‌سینه سخن داری و لب دوخته‌ای
تا یاس بهشتی به تو آورد پناه
هم سینه سپر کرده و هم سوخته‌ای