شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

شهیدپرور

اگرچه باغِ پر از لالۀ تو پرپر شد
زمین برای همیشه، شهیدپرور شد

زمین برای همیشه به قصد یاری تو
تمام پاسخ آن پرسش مکرر شد

زمین به یمن نفس‌های عاشقانۀ تو
پر از طراوت دل‌های دردباور شد

چه کیمیا به زمین ریخت حلق تشنۀ تو
 که خاک در نفس آسمان معطر شد؟!

تو ذوالفقار شدی با دو تیغ، در دو نبرد
جهاد اکبر تو هم‌رکاب اصغر شد

به ظهر واقعه آدم به نام تو بالید
اگر چه چشم تمام پیمبران تر شد

کنون دوباره تو و کربلا و عاشورا
سپاه اندکت اما هزار لشکر شد