شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

شهید باش

یک عمر زنده باش ولیکن شهید باش
هر دم پی حماسه و عزمی جدید باش

حتی اگر تمام جهان غرق تیرگی‌ست
چون ماه در سراسر شب روسفید باش..

یک لحظه از امید دلت را تهی مکن
اما ز هرچه غیر خدا ناامید باش

چون سرو، سرفراز میان ستمگران
در خلوت و نماز ولی مثل بید باش..

بر دست اهل صدق بزن بوسه چون نسیم
بر قامت نفاق چو توفان، شدید باش..

در ماتم حسین علی گریه کن ولی
در فکر محو این همه شمر و یزید باش