شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

صبح شهادت

کوه باشی، سیل یا باران چه فرقی می‌کند
سرو باشی، باد یا توفان چه فرقی می‌کند

مرزها سهم زمین‌اند و تو اهل آسمان
آسمان شام یا ایران چه فرقی می‌کند

قفل باید بشکند، باید قفس را بشکنیم
حصر «الزهرا» و «آبادان» چه فرقی می‌کند

مرز ما عشق است، هرجا اوست آنجا خاک ماست
سامرا، غزّه، حلب، تهران چه فرقی می‌کند

هر که را صبح شهادت نیست شام مرگ هست
بی‌شهادت، مرگ با خسران چه فرقی می‌کند

شعله در شعله تن ققنوس می‌سوزد ولی
لحظۀ آغاز با پایان چه فرقی می‌کند