شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

غریب وطن

مدینه حسینت کجا می‌رود؟
اگر می‌رود، شب چرا می‌رود؟

غریب وطن نیمه‌شب از وطن
غریبانه پیش خدا می‌رود

دلِ شب خدا را صدا می‌زند
چرا ساکت و بی‌صدا می‌رود؟

اجل پیش رو، مادرش فاطمه،
به دنبال او از قفا می‌رود

به تعجیل رو در کجا می‌برد؟
مگر سر برای خدا می‌برد؟


صدای جرس آه جان بر لب است
جگرسوز چون نالۀ زینب است

«طِرِمّاح» یک لحظه محمل مران!
خدا را! که وقت نماز شب است

نفس‌ها همه نالۀ یا حسین
دعاها همه سوز و تاب و تب است

به هر منزلی مرگ، چشم انتظار
به هر محملی نغمۀ «یارب» است

شما هم چو مرغ شب، ای ناقه‌ها!
بنالید با زینب، ای ناقه‌ها!


شب است و بیابان پر از ولوله
مدینه دعا کن به این قافله

همانا به شوق وصال خدا
گرفتند از دیگران فاصله

خدا رحم آرد به حال رباب
که بر کف گرفته کمان حرمله

پدر را ببرّند لب‌تشنه سر
پسر را ببندند در سلسله

شرار جگر شمع محمل شده
نوای جرس آتش دل شده


مدینه دعا کن برای حسین
که خالی بُوَد در تو جای حسین

مدینه مدینه دگر نشنوی
دل شب صدای دعای حسین

مدینه به اهل مدینه بگو
که فرداست روز عزای حسین

خدایت دهد صبر، ام‌البنین!
که عباس گردد فدای حسین

دلش یاد رخسار پیغمبر است
نگاهش به روی علی‌اکبر است


مدینه دعا کن که این انجمن
بیایند بار دگر در وطن

از آن بیم دارم که دخت علی
ز شش یوسف آرد یکی پیرهن

از آن بیم دارم که رأس حسین
لب تشنه گردد جدا از بدن

از آن بیم دارم که پرپر شود
چو گل پیکر قاسم‌بن‌حسن

الهی به دنبال این کاروان
بُوَد روز و شب اشک «میثم» روان