شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

قنوت پنجره‌ها

وجود، ثانیه ثانیه در تو فانی شد
طلیعۀ غزلی صاحب‌الزمانی شد

برای دیدنت ای آفتاب در پس ابر
قنوت پنجره‌ها غرق ندبه‌خوانی شد

نگاه چله‌نشین کسی به آینه خورد
که پای عهد خودش ماند و شمعدانی شد

به جز ظهور تو در مُلک طور جلوه نبود
اگر چه روزی این دیده «لن ترانی» شد..

عقیق، خون جگر خورد و در رکاب تو ماند
اویس خانۀ تو سید یمانی شد

نگاه خیس شهیدی دو خط عریضه نوشت
به دست آب روان داد و آسمانی شد

خوشا به ندبۀ أین الحسین وقت سحر
که سوی کرببلا رفت و جمکرانی شد