شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

مثل شروع زندگی مرتضی و من

جايی برای كوثر و زمزم درست كن
اسما برای فاطمه مرهم درست كن

تابوت كوچكی كه بميرم درون آن
با چند تخته چوب برايم درست كن

تا داغ اين شقايق زخمی نهان شود
تابوتی از لطافت شبنم درست كن

مثل شروع زندگی مرتضی و من
بی‌زرق و برق، ساده و محكم درست كن

از جنس هيزمی كه در خانه سوخت، نه
از چند چوب و تختۀ مَحْرَم درست كن

طوری كه هيچ خون نچكد از كناره‌اش
مثل هلال لاله كمی خم درست كن