شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

مدافعان حرم

در راه تو مَردُمَت همه پر جَنَم‌اند
در مکتب عشق یک‌به‌یک هم‌قسم‌اند
سرتاسر خاک میهنم یک حرم است
مرد و زن آن مدافعان حرم‌اند