شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

مظلوم‌ترین عاشق دنیا

ای دل‌نگران که چشم‌هایت بر در...
شرمنده که امروز به یادت کمتر...
جز رنج، چه بود سهمت از این همه عشق؟
مظلوم‌ترین عاشق دنیا، مادر!