شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

نورٌ علی نور

برای ما نگاهت آفتاب است
چراغان کردن دنیا ثواب است
دعا کردم بیایی زیر باران
دعا در زیر باران مستجاب است

بیا تا موج دریا را ببینیم
تماشا را تماشا را ببینیم
نگاهی کن به ما تا در نگاهت
شگفتی‌های دنیا را ببینیم

تو را حس کرده‌ایم ای نور مستور
که می‌تابد به ما گرمایت از دور
اگر در نیمۀ شعبان بیایی
جهانم می‌شود نورٌ علی نور

دل ما شد پریشان در هوایت
هواخواه نسیم سامرایت
به پا خیز ای شکوه آفرینش
که برخیزد همه عالم به پایت

یقین دارم که باران خواهد آمد
به استقبال چشمت باید آمد
خوش آن روزی که از دیوار کعبه
ندا آید که مهدی آمد آمد