شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

علی علی می‌گویم

عمری‌ست که دم‌ به‌ دم علی می‌گویم
در حال نشاط و غم علی می‌گویم
تا حال، علی گفتم و ان‌شاءالله
تا آخر عمر هم علی می‌گویم