وداع

آه است به روی لب عالم، آه است
هنگام وداع سخت مهر و ماه است
این اشک حسین بر علی‌اکبر نیست
بر پیکر صدچاکِ رسول‌الله است