شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

وداع آخرین

با کعبه وداع آخرین بود و حسین
چون اهل حرم، کعبه غمین بود و حسین
بشکوه‌ترین لحظه، تداعی می‌شد
تکبیر نماز واپسین بود و، حسین