شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

پیراهن آفتاب

از باغ، گل و گلاب را می‌بردند
گل‌های نخورده آب را می‌بردند
از هر طرفی هجوم می‌آوردند
پیراهن آفتاب را می‌بردند