شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

چشمِ تماشا

این جاده که بی‌عبور باقی مانده
راهی‌ست که سمت نور باقی مانده
ای آینه‌ها! چشم تماشاتان کو؟
یک پنجره تا ظهور باقی مانده