شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

کرامتنا الشّهادة

آن سو، همه برق نیزه و جوشن بود
این سو، دلی از فروغ حق روشن بود
بود آن‌چه شهامت و شهادت می‌خواست
چیزی که نبود، بیمی از دشمن بود