شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

گریه‌های یتیمانه

کسی به باغچه بعد از تو آب خواهد داد؟
به روزهای جهان، آفتاب خواهد داد؟

کدام دامن پُر مهر می‌شود بالِش؟
به گریه‌های یتیمانه خواب خواهد داد؟

کدام عشق به این سفره‌های نان و نمک
پس از عبور تو رنگ و لعاب خواهد داد؟

مرا هر آینه او از سکوت پر کرده‌ست
هم او که آه مرا بازتاب خواهد داد

برای آنکه بگیریم انتقامت را
خدا به گردش دنیا شتاب خواهد داد

زمانه‌ای که به زهرا چنین جفا کرده‌ست
مگر سلام علی را جواب خواهد داد؟!