شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

گم‌کردۀ دیرین

بیا ای دل از اینجا پر بگیریم
ره کاشانۀ دیگر بگیریم
بیا گم‌کردۀ دیرین خود را
سراغ از لالۀ پرپر بگیریم

مبادا خویشتن را واگذاریم
امام خویش را تنها گذاریم
ز خون هر شهیدی لاله‌ای رست
مبادا روی لاله پا گذاریم