شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

یک‌بار...

برخیز سحر ناله و آهی می‌کن
استغفاری ز هر گناهی می‌کن
تا چند به عیب دیگران درنگری
یک‌بار به عیب خود نگاهی می‌کن