شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

لبخندهای نیمه‌جان

در سومین فصل از کنگره فصلی شعر کوتاه، به مدایح و مراثی بانوی بی‌همتای عالم هستی، حضرت صدیقۀ طاهره(علیهاالسلام) و خطبۀ ارزشمند فدکیه پرداخته شد. اشعار این کنگره در قالب‌های شعر کوتاه (رباعی و دوبیتی) ارائه شده است و این قالب‌ها دارای ویژگی‌هایی منحصر به فرد هستند که هرگز قالب‌های دیگر جای آن‌ها را نمی‌گیرند. این اشعار در مجالس و محافل مدح و مرثیه اهل‌بیت(علیهم‌السلام) کارکردهای متفاوتی دارند که بر اهل فن پوشیده نیست.
از سوی دیگر، در بین کتاب‌های موجود در حوزۀ ادب ولایی، تاکنون اثر مستقلی که در بردارندۀ آثار شاخص شاعران ولایی با رویکرد شعر کوتاه فاطمی باشد، سامان نیافته بود. با مطالعه و بررسی کتب شعر فاطمی، تلاش شد نمونه‌های خوب شعر کوتاه فاطمی، از آثار شاعران متعددی انتخاب شود، تا ضمن دسترسی مخاطبان به این اشعار، زمینۀ مقایسه آن‌ها با اشعار سومین کنگره فصلی نیز برای پژوهشگران فراهم آید و میزان تأثیرگذاری این کنگره در آفرینش شعر کوتاه فاطمی و بررسی زوایای تازه زندگی بانوی بانوان عالم، روشن شود.
کتاب «لبخندهای نیمه‌جان»، در دو بخش تنظیم شده است. بخش نخست، پژوهشی است در کتب شعر فاطمی و بخش دوم، منتخبی است از آثار ارسال شده به دبیرخانه سومین کنگرۀ فصلی شعر کوتاه.

 ketab.png خرید کتاب

برچسب
کنگره فصلی شعر کوتاه