آتش زد

بانو غم تو بهار را آتش زد
داغت دل بی‌قرار را آتش زد
با این‌که هزار و چارصد سال گذشت
فریاد تو روزگار را آتش زد