شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

آغوش گشوده‌ای...

هرچند که غافل از تو بودم هردم
هرچند که خانۀ تو را گم کردم
هر سو رفتم نشانه‌ای بود از تو
آغوش گشوده‌ای مگر برگردم