شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

آل عمران

گواهی می‌دهد انجیل هم آیات قرآن را
نمی‌فهمم تقلای مسیحی‌های نجران را

محمد، اهل‌بیتش را به همراه خودش آورد
که رو در رو ببینند اهل نجران، اهل ایمان را

کسانی را به همراه خودش آورد پیغمبر
که بر هم می‌زند یک ذکرشان رؤیای شیطان را..

چه در این خاندان می‌دید آیا اسقف نجران؟
که وقتی دیدشان از دور، خالی کرد میدان را

هر آن‌کس شک به حقانیت این پنج تن دارد
بخواند آیه‌ای از آیه‌های «آل عمران» را