شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

این همه چشم انتظار...

هنوز گریه بر این جویبار کافی نیست
ببار، ابر بهاری، ببار! کافی نیست

چنین که یخ زده تقویم‌ها اگر هر روز،
هزار بار بیاید بهار، کافی نیست

به جرم عشق تو بگذار آتشم بزنند
برای کشتن حلاج، دار کافی نیست

گل سپیده به دشت سپید می‌روید
سپیدبختی این روزگار کافی نیست

خودت بخواه که این روزگار سر برسد
دعای این همه چشم انتظار کافی نیست