شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

ای صفای حرم یار

ای صفای حرم یار! کجای حرمی؟
حرم از عطر تو سرشار! کجای حرمی؟

سعی عشاق تو، ای کاش به جایی برسد
ای صفای حرم یار، کجای حرمی؟

عطر جان‌بخش تو در حِلّ و حرم پیچیده‌ست
وارث عترت اطهار، کجای حرمی؟

ای شده زمزمۀ منتظرانت لبیک
مظهر عصمت و ایثار، کجای حرمی؟

خواب غفلت ندهد فرصت دیدار به ما
آه ای دیدۀ بیدار، کجای حرمی؟

«همه جای حرم از پرتو حُسن تو پر است
ای به صد جلوه پدیدار، کجای حرمی؟»

تا شود چشم و دل عالم و آدم روشن
پرده از آینه بردار، کجای حرمی؟

حج اکبر شود آن روز، که هنگام طواف
برسد مژدۀ دیدار، کجای حرمی؟

رازدارِ دل زهرا و علی، غیر تو کیست
آخر ای محرم‌ اسرار، کجای حرمی؟