شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

ای یوسف من!

کو خیمۀ تو؟ پلاک تو؟ کو تَنِ تو؟
کو سیمای خدایی و روشنِ تو؟
رفتی و چراغ چشم من خاموش است
ای یوسف من! کجاست پیراهن تو؟
 
عاصی بودم، شفیع پیدا کردم
مضمون‌های بدیع پیدا کردم
در سینۀ خاکِ زخمی خوزستان
قبرستانِ بقیع پیدا کردم