شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

با یک گل

شهر آینه‌دار می‌شود با یک گل
پروانه‌تبار می‌شود با یک گل
گفتند نمی‌شود، ولی می‌بینند
یک روز بهار می‌شود با یک گل