شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

بسیجی باش

بخوان از سورۀ احساس و غیرت
بگو از مرد میدان مرد ملت
بسیجی باش مثل حاج قاسم
بسیجی باش مثل حاج همت

بسیجی باش تا آزاده باشی
برای عاشقی آماده باشی
پر از صدق و صفای حاج قاسم
پر از اخلاص فخری‌زاده باشی