شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

بهار جاری

با گام تو راه عشق، آغاز شود
شب با نفس سپیده دمساز شود
با نام تو، ای بهار جاری در جان!
یک باغ، گل محمدی باز شود