شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

بهتری مادر؟

رسید صاعقه و شیشۀ گلاب شکست
شب از در آمد و پهلوی آفتاب شکست

چه شعله بود که از شش جهت به باغ افتاد
چه زمهریر، که در چشم غنچه خواب شکست

ورق ورق نفَسِ آیه‌های قرآن سوخت
حریم امن دعاهای مستجاب شکست

چقدر غمزده پرسید: «بهتری مادر؟»
چقدر قلب حسن بعد این جواب شکست

برای این‌که سر غم به چاه بگذارد
شکست، قامت نخلِ ابوتراب شکست