شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

خانه‌تکانی

اسفندِ امسالین چرا پَر، وا نکردی؟
پرواز در این ماهِ بی‌پروا نکردی

«خانه تکانی» رؤیتِ نادیدنی‌هاست
گم‌کرده‌هایت را چرا پیدا نکردی

باران به چشمه فیضِ اقیانوس بخشید
ای قطره! خود را -حیف شد- دریا نکردی

با دغدغه‌هایِ زمینی خواب رفتی
یادی چرا از عالمِ بالا نکردی...

آن‌جا که باران زندگانی هدیه می‌داد
اَموات را هم جُرعۀ اَحیا نکردی...

کشکولت از فقر و فنا امسال خالی‌ست
امسال مدحِ حضرتِ مولا نکردی

امسال مدحِ حضرتِ مولا؟، دریغا!
مدح علیِ عالی اعلا نکردی

رفتی سراغ حاشیه، واماندی از متن
عشقی برای خویش، دست و پا نکردی...

اسفندِ امسالین چرا پَر، وا نکردی؟
پرواز در این ماهِ بی‌پروا نکردی