شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

دست در دست

مه و خورشید تابیده‌ست در دست
و صد دریا زلالی هست در دست
غدیر خم، عجب تصویر نابی!
نبوت با امامت، دست در دست