شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

دیوار و در کوفه

ای خواب به چشمی که نمی‌خفت بیا
ای خنده به غنچه‌ای که نشکفت بیا
دیوار و در کوفه زبان شد که مرو
امّا چه کنم فاطمه می‌گفت بیا