شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

سیر الی الله

ای دوست ز رحمت، دلِ آگاهم ده
در ماه دعا سیرِ الی اللّهم ده
ماه رمضان و ماه مهمانی توست
در محفل مهمانی خود راهم ده