شهادت

🌷 تقدیم به شهید سرافراز
شهید حسن صیاد خدایی

قدم قدم همه‌جا آمدم به دنبالت
نبوده‌ام نفسی بی‌خبر از احوالت

جهان نبود برای تو عرصۀ پرواز
چه آسمان بلندی‌ست وسعت بالت

چه سال‌ها که شب قدر در پی‌ام بودی
و مستجاب شد آخر دعای امسالت

به خون سرخ تو روشن شده‌ست طالع تو
درود بر بختت... مرحبا به اقبالت

منم؛ شهادت! سودای هر شبت برخیز
بیا بیا که منم قبله‌گاه آمالت

منم؛ شهادت! رؤیای هر شبت... برخیز
بیا بیا که خودم آمدم به دنبالت