شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

عدالت‌خواه

دیدند که کوهِ آرزوشان، کاه است
صحبت سر یک مردِ عدالت‌خواه است
تا دست علی بلند شد فهمیدند
از بیت‌المال دستشان کوتاه است