فصل غم

غم در نگاه خیس تو معنا گرفته
یک موج از اشک تو را دریا گرفته

امروز در فصل خسوف ماه خونین
خورشید هم مثل دلت گویا گرفته!

تا آسمان‌ها می‌رود دل‌مویه‌هایت
کار دل خونت عجب بالا گرفته!

این روزها با دیدن حال تو بانو!
بغضی گلوی اهل یثرب را گرفته

هر روز اشک و آه، حق داری بسوزی
یک کربلا غم در نگاهت جا گرفته!

می‌دانم این جا بارها با دست لرزان
اشک از دو چشمت حضرت زهرا گرفته

تاریخ را می‌گردم آری، تا ببینم
مثل دل تنگت دلی آیا گرفته؟

اینجا به همراه لب خشک تو مادر!
هر سنگ‌ریزه ختم «یا سقا» گرفته