شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

وقت وداع

هر زمانی که شهیدی به وطن می‌آید
گل پرپر شده در خاطر من می‌آید

مادر پیر و زمین‌گیر تو با تابوتت
مانده‌ام با چه زبانی به سخن می‌آید

آخرین نامۀ تو نیمه‌تمام است چرا؟
آخرین نامه چرا بین کفن می‌آید؟

دستۀ سینه‌زن از جمع جوانان وطن
به عزاداری هفتاد و دو تن می‌آید

مثل هم‌سنگر دلسوخته‌ات وقت وداع
کاری از ما به جز از بوسه زدن می‌آید؟

دهم ماه محرم، همه جا می‌گفتند:
«باز تابوت شهیدان به وطن می‌آید»