شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

پیر شدیم

ای لحظه‌به‌لحظه در تماشای همه
دیروزی و امروزی و فردای همه
از تو خبری نیامد و پیر شدیم
ای باخبر از بی‌خبری‌های همه