شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

چشم به راه

ای کاش که در بند نگاهش باشیم
دل‌سوختۀ آتش آهش باشیم
از درد فراق دم زدن آسان است
این جمعه بیا چشم‌به‌راهش باشیم