شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

یاری آیا نیست؟

نبود غیر حرامی، به هرطرف نگریست
ولی خروش برآورد: «یاری آیا نیست؟»

مخاطبش چه کسی بود روز عاشورا؟
به جز من و تو خطاب حسین با چه کسی‌ست؟

چه گفت با بشریت در آن دیار غریب
که قرن‌های پیاپی بشر شنید و گریست؟..

چه داند آن‌که به ذلت خوش است، کیست حسین؟
چه داند آن‌که خموشی گزید، زینب کیست؟

چه کس به غیر اباالفضل در جهان دانست
به وقت خون و خطر، معنی برادر چیست؟

دوام مسند و نان است و نام، همت ما!
در این زمانه خدا را چه کس حسینی زیست؟

ستم ز هر که زند سر، نسب برد به یزید
شرف، اگر به جهان ماند، از حسین علی‌ست